(Clip 4) Chia sẻ của thạc sỹ Nguyễn Thị Hải Hà – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(Clip 4) Chia sẻ của thạc sỹ Nguyễn Thị Hải Hà

Video được cắt từ clip đổi mới hoạt động giảng dạy đại học ngày 9/7/2019