Thông báo – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Thông báo

Hỗ trợ đăng ký đề tài NAFOSTED-FWO năm 2022

[HỖ TRỢ ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI KHCN, NGÂN SÁCH NGOÀI TRƯỜNG] Phòng Khoa học Công nghệ trân trọng mời Thầy cô tham gia đăng kí đề tài thuộc Chương trình tài trợ song phương NAFOSTED-FWO (Bỉ) 2022. Thông tin chi tiết như sau: Thông báo