Hồ sơ nhà khoa học – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Hồ sơ nhà khoa học

TS. Lê Tuyết Nga – Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức

TS. Lê Tuyết Nga hiện là giảng viên chính và phụ trách công tác Hợp tác phát triển của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức sau nhiều năm làm Trưởng bộ môn Tiếng Đức và từ năm 2002 đến 2012 là Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Tây, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.