Báo cáo thường niên 2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Báo cáo thường niên 2023

ULIS Media trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên 2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đây là ấn phẩm cung cấp các thông tin nổi bật của Nhà trường trong một năm qua, với những thành tựu và sự kiện tiêu biểu cụ thể. Nhà trường trân trọng gửi đến các thầy cô, học viên, học sinh, sinh viên, cựu học sinh sinh viên, phụ huynh, các quý đối tác như một lời cảm ơn vì đã cùng đồng hành với ULIS trong năm 2023 cũng như các năm tiếp theo.

Download: LINK.