Tháng Một 2016 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Monthly Archives: Tháng Một 2016

NỘI DUNG PHỎNG VẤN CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ NHU CẦU VÀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG NGOẠI NGỮ

Để tìm hiểu nhu cầu bồi dưỡng ngoại ngữ của giáo viên, Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 xin mời Ông/Bà cho ý kiến về các vấn đề liên quan trong phiếu khảo sát dưới đây. Mọi ý kiến đóng góp của Ông/Bà sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà!

NỘI DUNG PHỎNG VẤN GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG VỀ NHU CẦU VÀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG NGOẠI NGỮ

Để tìm hiểu nhu cầu bồi dưỡng ngoại ngữ của giáo viên, Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 xin mời Thầy/Cô cho ý kiến về các vấn đề liên quan trong phiếu khảo sát dưới đây. Mọi ý kiến đóng góp của Thầy/Cô sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Thầy/Cô!

NỘI DUNG PHỎNG VẤN SINH VIÊN VỀ NHU CẦU VÀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG NGOẠI NGỮ

Để tìm hiểu ý kiến đánh giá của người học về chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo các ngành Sư phạm ngoại ngữ, cũng như nhu cầu được nâng cao năng lực của người học, Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 đề nghị em cho ý kiến về các vấn đề liên quan trong phiếu khảo sát dưới đây. Mọi ý kiến đóng góp của em sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Em!

NỘI DUNG PHỎNG VẤN CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG VỀ THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ

Để nâng cao chất lượng dạy học các ngành Sư phạm ngoại ngữ nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 xin mời Ông/Bà cho ý kiến về các vấn đề liên quan tới thực trạng đào tạo Sư phạm ngoại ngữ tại Quý trường. Mọi ý kiến đóng góp của Ông/Bà sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà!

NỘI DUNG PHỎNG VẤN GIẢNG VIÊN VỀ NHU CẦU VÀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG NGOẠI NGỮ

Để tìm hiểu nhu cầu bồi dưỡng ngoại ngữ của giảng viên, Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 xin mời Thầy/Cô cho ý kiến về các vấn đề liên quan trong phiếu khảo sát dưới đây. Mọi ý kiến đóng góp của Thầy/Cô sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Thầy/Cô!