Tháng Mười 2010 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Monthly Archives: Tháng Mười 2010

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRONG ĐHQGHN (PHIÊN HỌP THỨ BA 13/10/2010)

Ngày 13/10/2010 vừa qua, tại hội trường Vũ Đình Liên, Trường ĐH Ngoại ngữ đã đăng cai tổ chức “ Hội nghị Giao ban công tác đảm bảo chất lượng trong ĐHQGHN “đây là phiên họp thứ 3 bàn về việc triển khai công tác đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng trong ĐHQGHN.