TUẦN 51 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 30.7.2018 ĐẾN NGÀY 05.8.2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 51 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 30.7.2018 ĐẾN NGÀY 05.8.2018

THỨ HAI, 30.7.2018

 • 8h30-11h00 tại phòng HT C2, ĐHBKHN: Họp về công tác xét tuyển Tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của nhóm xét tuyển miền Bắc.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, ông Nguyễn Việt Hùng (Phó Trưởng phòng ĐT).

THỨ BA, 31.7.2018

 • 8h00-12h00 tại tầng 3, B3: Tổ chức thi tuyển dụng kỹ sư Phòng Quản trị.

Thành phần: Tiểu ban Chấm thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.

 • 14h00 tại phòng 202, ĐHQGHN: BTĐU – Hiệu trưởng dự Hội nghị liên tịch Ban Giám đốc và Ban Thường vụ Đảng ủy.
 • 16h00-17h30 tại phòng 301, A1: Họp rà soát công tác chuẩn bị cho Hội thảo quốc tế One Asia Convention Ha Noi 2018.

Thành phần: Ban Giám hiệu, các ông, bà: Nguyễn Lân Trung, Đỗ Minh Hoàng, Vũ Tiến Thịnh, Vũ Văn Hải, Lê Khánh Trang, Khoa Anh Việt, Lã Thị Thanh Mai, Trần Hữu Trí, Trần Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Anh (Đoàn TN).

 • 15h00-16h00 tại Hội trường HV CSND: Lễ Khai giảng lớp đào tạo đại học VB2 hệ VLVH ngành tiếng Anh.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, Khoa ĐT&BDNN, giảng viên và đại diện HV CSND cùng toàn thể 75 cán bộ học viên.

THỨ , 01.8.2018

 • 8h00-9h30 tại phòng 410, A1: Họp giao ban công tác tháng 8/2018.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư ĐTN Trường, Trưởng các Phòng, Giám đốc các Trung tâm, Hiệu trưởng Trường THPT CNN, Trưởng khoa SĐH và Khoa ĐT&BDNN.

 • 10h00-11h30 tại phòng 410, A1: Họp góp ý kế hoạch thu học phí, lệ phí năm học 2018-2019.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị: Phòng KHTC, Phòng Đào tạo, Phòng CT&CTHSSV, Khoa ĐT&BDNN, Khoa SĐH, Trường THPT CNN, Trung tâm Khảo thí.

 • 16h00-17h30 tại phòng 301, A1: Họp rà soát công tác chuẩn bị cho Hội thảo quốc tế One Asia Convention Ha Noi 2018.

Thành phần: Ban Giám hiệu, các ông, bà: Nguyễn Lân Trung, Vũ Tiến Thịnh, Vũ Văn Hải, Lê Thị Khánh Trang, Khoa Anh Việt, Lã Thị Thanh Mai, Trần Hữu Trí, Trần Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Anh (Đoàn TN).

THỨ NĂM, 02.8.2018

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
 • 9h30-10h30 tại phòng 208, A1: PHT Ngô Minh Thủy làm việc với lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV.
 • 10h30-11h30 tại phòng 208, A1: PHT Ngô Minh Thủy làm việc với lãnh đạo Phòng HTPT.
 • 14h00-15h30 tại phòng 410, A1: Họp Ban tổ chức Festival Nhịp cầu Hán ngữ 2018 học sinh các trường THPT phía Bắc.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, các ông/bà: Phạm Minh Tiến (K.Trung), Vũ Văn Hải (P.CTHSSV), Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), Lại Thị Phương Thảo (PTCN), Phạm Văn Kim (P.QT), Lê Thị Khánh Trang ( P.KHTC), Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thị Ngọc Anh ( Đoàn TN).

THỨ SÁU, 03.8.2018

 • 8h00 tại phòng 203, ĐHQGHN: Tham dự Hội thảo “Đổi mới công tác quản lý, phục vụ sinh viên nội trú phù hợp với quản trị đại học hiện đại”.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, Trưởng phòng CT&CTHSSV.

 • 13h00 tại tầng 6, KS. Lotte, Hà Nội: Đón tiếp đại biểu tham dự Hội thảo Quốc tế One Asia Hà Nội 2018- HY VỌNG TƯƠNG LAI.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Phòng KHCN, Ban chủ nhiệm các Khoa: Khoa tiếng Anh, Khoa NN&VHCNNTA, Khoa SPTA, Khoa NN&VH Trung Quốc, Khoa NN&VH Hàn Quốc, Khoa NN&VH Nhật Bản; bà Đinh Thị Thu Huyền (Trưởng NN&VH Nga) (lưu ý chuẩn bị danh thiếp cá nhân theo mẫu của Trường).

 • 14h00 tại Lotte, Hà Nội: Khai mạc Hội thảo Quốc tế One Asia Hà Nội 2018- HY VỌNG TƯƠNG LAI.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Ban tổ chức Hội thảo và đại biểu có giấy mời. (Hội thảo từ ngày 03/8-04/8/2018).

 

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 1. Từ ngày 01/8-10/8/2018: PHT Nguyễn Xuân Long tham dự lớp cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia.
 1. Từ ngày 30/7-01/8/2018: Khoa SĐH tổ chức nghỉ hè cho CBVC của đơn vị.