TUẦN 41 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 21.5.2018 ĐẾN NGÀY 27.5.2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 41 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 21.5.2018 ĐẾN NGÀY 27.5.2018

THỨ HAI, 21.5.2018

 • 8h00-10h00 tại phòng 208, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.
 • 8h30-11h30 tại phòng 509, A1: Lớp bồi dưỡng “Đổi mới phương pháp giảng dạy” do chuyên gia của tổ chức REI giảng dạy.

Thành phần: Lãnh đạo Phòng TCCB, Phòng HTPT, giảng viên các khoa đào tạo theo Quyết định của Hiệu trưởng.

 • 10h00-11h00 tại phòng 301, A1: Trao học bổng ông Han Soo Koong cho sinh viên Khoa NN&VH Hàn Quốc.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách học bổng của Phòng CT&CTHSSV, đại diện BCN và chuyên viên phụ trách học bổng của Khoa NN&VH Hàn Quốc.

 • 13h30 tại phòng 901, ĐHQGHN: Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kì Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V.

Thành phần: Bí thư Đảng ủy, Bí thư các chi bộ.

 • 14h00 -15h30 tại phòng 410, A1: Họp về quản lý và sử dụng trang thiết bị trong Trường.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, Trưởng phòng KHTC, lãnh đạo phòng Quản trị, bà Vương Thảo Nhung (P.KHTC), bà Nguyễn Thanh Nga (P.QT); đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách tài sản các đơn vị: Khoa SPTA, Khoa NN&VH Trung Quốc, Khoa NN&VH Pháp, Khoa Tiếng Anh, Khoa SĐH, Khoa ĐT&BDNN, Trường THPT CNN, TT.ĐBCL, TT. Khảo thí, TT.CNTT-TT&HL, Phòng HTPT, Phòng KHCN, Phòng HCTH, Phòng Đào tạo, Phòng Thanh tra và Pháp chế; chuyên viên VP. Đoàn TN Trường, VP.Đảng ủy, VP.Công đoàn.

 • 15h00– 16h00 tại phòng 201, A1: Tiếp đoàn Trường Đại học Nữ sinh Dongduk, Hàn Quốc để ký thỏa thuận hợp tác.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, ông Đỗ Minh Hoàng (Trưởng P.HTPT), ông Bùi Đình Thắng (Phó Trưởng Phòng HTPT), ông Vũ Tiến Thịnh (Trưởng phòng HCTH), cán bộ phòng HTPT.

 • 16h30 tại phòng 203, ĐHQGHN: BTĐU- Hiệu trưởng dự họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.

THỨ BA, 22.5.2018

 • 8h30-9h00 tại phòng 410, A1: Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường ĐHNN.

Thành phần: Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Tổ công tác của ĐHQGHN.

 • 9h00 -10h00 tại phòng 410, A1: Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng lấy phiếu giới thiệu nguồn nhân sự bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐHNN.

Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư  các chi bộ, Trưởng các đơn vị trong toàn Trường và Tổ công tác của ĐHQGHN.

 • 10h30– 12h00 tại phòng 301, A1: Triển khai giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên chương trình Chất lượng cao Trường Đại học Công nghệ ĐHQGHN.

Thành phần: Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Đào tạo, đại diện Ban chủ nhiệm Khoa Tiếng Anh, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Công nghệ.

 • 14h00 – 15h30 tại phòng 410, A1: Họp Ban chỉ đạo quản lý chương trình đào tạo bằng kép và Ban thư ký triển khai quản lý hệ chính quy CTĐT thứ hai (bằng kép) các khóa Ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Thành phần: Hiệu trưởng, Ban chỉ đạo và Ban thư ký chương trình đào tạo bằng kép theo QĐ số 290/QĐ-ĐHNN và 291/QĐ-ĐHNN ngày 16/01/2018 của Hiệu trưởng.

 • 16h30 tại phòng 203, ĐHQGHN: Hiệu trưởng dự Lễ ký kết Kế hoạch hợp tác giữa ĐHQGHN với Đài Tiếng nói Việt Nam giai đoạn 2018-2020.

THỨ , 23.5.2018

 • 8h00-9h30 tại phòng 301, A1: Họp Ban tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018.

Thành phần: Ban tổ chức theo Quyết định số 948/QĐ-ĐHNN ngày 17/5/2018 của Hiệu trưởng: PHT Nguyễn Xuân Long, PHT Ngô Minh Thủy, ông Vũ Tiến Thịnh, bà Dương Quỳnh Hoa, ông Vũ Văn Hải, bà Lê Thị Khánh Trang, ông Lâm Quang Đông, bà Hà Lê Kim Anh, ông Huỳnh Anh Tuấn, ông Hoa Ngọc Sơn, bà Nguyễn Thị Hải Yến.

 • 10h00 – 11h30 tại phòng 410, A1: Họp chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2018.

Thành phần: Hiệu trưởng, thành viên HĐTS theo Quyết định số 2467/QĐ-ĐHNN ngày 07/12/2017 và 208/QĐ-ĐHNN ngày 02/1/2018 của Hiệu trưởng, Trưởng phòng Quản trị, Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Giám đốc Trung tâm PTNL, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (Phó Bí thư Đoàn TN Trường); Trưởng điểm, Trưởng Thư ký, Thư ký Hội đồng thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.

THỨ NĂM, 24.5.2018

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
 • 8h00-10h00 tại HT Vũ Đình Liên, CTKP: Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐHNN.

Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Giáo sư, Phó giáo sư, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn Trường, Bí thư các Chi bộ, Phó Bí thư các Chi bộ, Trưởng và Phó các đơn vị trực thuộc Trường; Trưởng, Phó Bộ môn các Khoa đào tạo và Trưởng, Phó Tổ chuyên môn thuộc Trường THPT Chuyên ngoại ngữ và Tổ công tác của ĐHQGHN.

 • 10h00 -11h00 tại phòng 410, A1: Họp Đảng ủy ĐHNN.

Thành phần: Các đồng chí Đảng ủy viên và Tổ công tác của ĐHQGHN.

THỨ SÁU, 25.5.2018

 • 8h00 tại Lào Cai: Tham dự Hội thảo thuộc đề tài Khoa học cấp Nhà nước thuộc Chương trình Tây Bắc.

Thành phần: Hiệu trưởng, Chủ trì đề tài và khách mời.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 1. Phòng CTHSSV (đầu mối) phối hợp với các khoa ĐT, Đoàn TN thực hiện công văn số 1467/ĐHQGHN-CTHSSV về chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2017-2018 (đăng ký trực tuyến), hạn đăng ký trước 17h ngày 22/5/2018.
 2. Phòng HTPT (đầu mối) phối hợp với Khoa Nga, PTCN thực hiện công văn số 072/TTVHN về thực tập sinh, hạn nộp báo cáo khảo sát trước ngày 22/5/2018.
 3. Phòng TCCB (đầu mối) phối hợp với P.CTHSSV thực hiện công văn số 1505/ĐHQGHN-CTHSSV về tổ chức chương trình khảo sát, trao đổi kinh nghiệm cho cán bộ triển khai công tác HSSV tại nước ngoài năm 2018, hạn nộp danh sách trước ngày 23/5/2018.