TUẦN 03, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 21/7/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 03, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 21/7/2019

THỨ HAI, 15/7/2019  
8:30 – 9:30, tại HT ULIS-Sunwah PHT. Ngô Minh Thủy dự Lễ khai giảng khóa tiếng Việt ngắn hạn dành cho 26 sinh viên Đại học Chengchi, Đài Loan. Thành phần tham dự:  Đại diện các đơn vị: P.HTPT, P.HCTH, P.KHTC, TT.CNTT-TT&HL, Khoa ĐT&BDNN.
9:30, tại P.210, A1 PHT. Ngô Minh Thủy họp với chuyên gia của Quỹ giao lưu Quốc tế Nhật Bản và nhóm giáo viên tiếng Nhật.
10:00 – 11:30, tại P.208, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Trung tâm CNTT-TT&HL. Thành phần tham dự: Các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Dương Khánh Linh (TT.CNTT-TT&HL)
14:00 – 17:00, tại Vĩnh Phúc (Phiên thứ nhất) Ban Giám hiệu dự Hội thảo “Đổi mới hoạt động giảng dạy sau đại học ở Trường ĐHNN – ĐHQGHN”. Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên Khoa Sau đại học; các giảng viên tham gia đào tạo SĐH theo giấy mời.
14:30, tại NXB Giáo dục PHT. Ngô Minh Thủy làm việc với Nhà xuất bản Giáo dục về SGK tiếng Nhật.
THỨ BA, 16/7/2019
8:00 – 12:00, tại Vĩnh Phúc (Phiên thứ hai) Ban Giám hiệu dự Hội thảo “Đổi mới hoạt động giảng dạy sau đại học ở Trường ĐHNN – ĐHQGHN” Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên Khoa Sau đại học; các giảng viên tham gia đào tạo SĐH theo giấy mời.
8:00 – 9:30, tại P.301, A1 PHT. Ngô Minh Thủy làm việc với Phòng CT&CTHSSV về việc xây dựng Bộ phận hành chính một cửa đối với sinh viên đại học chính quy. Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách P.CT&CTHSSV.
19:00 – 21:30, tại HT tầng 1 Sunwah PHT. Lâm Quang Đông dự bế mạc Khóa học mùa hè dành cho sinh viên Pháp ngữ khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Thành phần tham dự: Ban chủ nhiệm và giảng viên Khoa NN&VH Pháp và khách mời.
THỨ TƯ, 17/7/2019
8:00 – 10:00, tại P.410, A1 Ban Giám hiệu họp giao ban công tác tháng 7/2019. Thành phần tham dự: Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư ĐTN Trường; Trưởng các Phòng; Giám đốc các Trung tâm; Hiệu trưởng  các Trường: THPT CNN, THCS Ngoại ngữ; Trưởng Khoa Sau đại học và Khoa ĐT&BDNN.
10:00 – 11:30, tại P.208, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo phòng Quản trị. Thành phần tham dự: Các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng.
10: 00 – 11:30, tại P.410, A1 PHT. Lâm Quang Đông họp triển khai Báo cáo AUN chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Đức. Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Ninh Bắc, Nguyễn Thị Khánh Huyền (TT.ĐBCL) và nhóm viết báo cáo Khoa NN&VH Đức.
14:00, tại Sở XD Hà Nội PHT. Ngô Minh Thủy họp về vấn đề ký túc xá cho sinh viên nước ngoài. Thành phần tham dự: Ông Đỗ Minh Hoàng (Trưởng phòng HTPT) và chuyên viên phụ trách.
THỨ NĂM, 18/7/2019  
14:30, tại P.203, ĐHQGHN PHT. Nguyễn Xuân Long tham gia tư vấn công tác xét tuyển đại học chính quy năm 2019. Thành phần tham dự: Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV).
THỨ SÁU, 19/7/2019  
8:00 – 9:30, tại P.301, A1 Hiệu trưởng họp triển khai Quyết định 2078/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành danh mục các học phần thuộc Khối kiến thức chung và Hướng dẫn 2159/ĐHQGHN-ĐT về việc điều chỉnh CTĐT trình độ đại học tại ĐHQGHN. Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: phòng Đào tạo, TT.CNTT-TT&HL.
10:00 – 11:30, tại P.208, A1 Hiệu trưởng làm việc với Văn phòng Ban chỉ đạo các CTĐT CLC ở Trường ĐHNN-ĐHQGHN. Thành phần tham dự: Các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC); Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hòa, Ngô Việt Tuấn (P.ĐT); Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT).
10:00 – 11:30, tại P.208, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo phòng Thanh tra và Pháp chế.
14:00 – 15:30, tại P.410, A1 Hiệu trưởng họp về việc điều chỉnh các học phần ngoại ngữ trong CTĐT. Thành phần tham dự: Ban Chủ nhiệm Khoa và Trưởng các bộ môn Khoa TA; Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Trung tâm Khảo thí.
14:00 – 15:30, tại P.301, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Công ty TNG về cải tạo, sữa chữa khoa Pháp. Thành phần tham dự: Các ông/bà: Phạm Văm Kim, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.Quản trị) và khách mời.
14:00 – 17:00, tại P.406, A1 PHT. Lâm Quang Đông họp nghiệm thu giáo trình/ tài liệu tham khảo của khoa NN&VH Pháp. Thành phần tham dự: Các thành viên trong Hội đồng theo Quyết định 1579/QĐ-ĐHNN, 1580/QĐ-ĐHNN ngày 11/07/2019 của Hiệu trưởng.
20:00 – 21:00, tại Studio Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự livestream tư vấn tuyển sinh đại học 2019. Thành phần tham dự: Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT); Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Nguyễn Ngọc Anh (ĐTN) và khách mời.

THÔNG BÁO NHẮC VIỆC

  1. Từ ngày 16/7/2019 – 18/7/2019 Công đoàn nhà Trưởng tổ chức nghỉ hè cho cán bộ công nhân viên chức Trường ĐHNN-ĐHQGHN.
  2. Từ ngày 16/7/2019 – 18/7/2019 trung tâm CNTT-TT&HL tổ chức nghỉ hè.
  3. Từ ngày 17/7/2019 – 18/7/2019 phòng HCTH tổ chức nghỉ hè.
  4. Từ ngày 17/7/2019  – 19/7/2019phòng ĐT tổ chức nghỉ hè.
  5. Từ ngày 18/7/2019 –  26/7/2019khoa NN&VH Nhật Bản tổ chức nghỉhè.
  6. Ngày 20/7/2019 (cả ngày) tại Nhà A2 tầng 5, B2, Trường THPT CNN: Tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho các đối tượng: Thí sinh tự do, SV không chuyên trong ĐHQGHN, SV ĐHNN thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ 1&2, học viên sau ĐH thi hết học phần ngoại ngữ cơ bản và CĐR ngoại ngữ sau ĐH.

Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

  • Ngày 21/7/2019 (cả ngày) tại Nhà A2 tầng 5: Tổ chức thi Nói Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.