TUẦN 03 NĂM HỌC 2018-2019 Từ ngày 27/8/2018 đến ngày 02/9/2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 03 NĂM HỌC 2018-2019 Từ ngày 27/8/2018 đến ngày 02/9/2018

THỨ HAI, 27/8/2018  
8:00 – 10:00 tại P.208, A1 Ban Giám hiệu họp giao ban.
10:00 –11:30 tại P. 410, A1 Ban Giám hiệu dự Hội nghị CBVC năm học 2018-2019 của Phòng Đào tạo.Thành phần tham dự: Đại diện Thường vụ Công đoàn Trường, toàn thể CBVC của Phòng Đào tạo.
14:00 –16:30 tại P. 410, A1 Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Xuân Long dự Hội nghị tổng kết kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT CNN năm 2018 và chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào trường THPT CNN năm 2019.Thành phần tham dự: BGH Trường THPT CNN, thành viên HĐTS CNN 2018 theo QĐ số 2467/QĐ-ĐHNN ngày 07/12/2017 của HT, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng ĐT, Phòng CT-CTHSSV, Phòng QT, Trung tâm ĐBCL, Trung tâm CNTT-TT-HL, Trung tâm Khảo thí, Đoàn TN Trường.
16:30 –17:30 tại P. 410, A1 PHT Nguyễn Xuân Long họp thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học 2018.

Thành phần tham dự: Các ông, bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Việt Hòa (Phòng ĐT), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN Trường).

16:30 –17:30 tại P. 208, A1 Hiệu trưởng làm việc Giám đốc TT.CNTT-TT-HL và bà Dương Khánh Linh (PGĐ TT.CNTT-TT-HL).
THỨ BA, 28/8/2018  
8:00 – 10:00 tại P.410, A1 Hiệu trưởng, PHT Ngô Minh Thủy, PHT Nguyễn Xuân Long họp Ban chỉ đạo các CTĐT CLC theo TT23 của Bộ GD&ĐT ở Trường ĐHNN-ĐHQGHN.Thành phần tham dự: Các ủy viên BCĐ theo Quyết định của Hiệu trưởng và khách mời.
14:00 – 15:30 tại P.401, A1 Họp Ban tổ chức Hội nghị về Công tác học sinh sinh viên năm học 2018-2019.Thành phần tham dự: Các thành viên BTC theo Quyết định của Hiệu trưởng.
15:30 –17:00 tại P. 301, A1 Ban Giám hiệu họp Ban tổ chức Hội nghị CCVC năm học 2018- 2019.Thành phần tham dự: Ban tổ chức Hội nghị CCVC năm học 2018- 2019 theo QĐ số 1462/QĐ-ĐHNN ngày 26/7/2018 của Hiệu trưởng (PHT Nguyễn Xuân Long, PHT Ngô Minh Thủy, PHT Lâm Quang Đông, các ông, bà: Vũ Tiến Thịnh, Dương Quỳnh Hoa, Nguyễn Văn Đoàn, Vũ Văn Hải, Lê Thị Khánh Trang, Phạm Đức Trung, Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Thị Hải Yến).
THỨ TƯ, 29/8/2018  
8:00 tại Hòa Lạc Ban Giám hiệu dự Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo năm học 2017-2018 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019 của ĐHQGHN.Thành phần tham dự: Lãnh đạo, chuyên viên của Phòng Đào tạo và Khoa Sau đại học; Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách LKQT của Khoa ĐT&BDNN; đại diện Ban chủ nhiệm các Khoa đào tạo đại học, đại diện lãnh đạo Bộ môn trực thuộc Trường, các Giáo sư, Trưởng phòng KHTC, đại diện lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV, đại diện lãnh đạo TT.ĐBCL.
14:00 –14:30 tại P.301, A1 Hiệu trưởng, PHT Ngô Minh Thủy, PHT Nguyễn Xuân Long họp Thường vụ Đảng ủy.Thành phần tham dự: Các đồng chí Thường vụ Đảng ủy ĐHNN.
14:30 –16:00 tại P.301, A1 Ban Giám hiệu họp Đảng ủy ĐHNN và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.Thành phần tham dự: Các đồng chí Đảng ủy ĐHNN, đ/c Vũ Tiến Thịnh (Trưởng phòng HCTH), đ/c Lê Hoài Ân (Trưởng Khoa NN&VH Đức).
THỨ NĂM, 30/8/2018  
8:30 –10:00 tại P.301, A1 PHT Ngô Minh Thủy họp Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 40 thành lập Khoa Tại chức (Khoa ĐT&BDNN).Thành phần tham dự: Các ông/bà Vũ Tiến Thịnh, Phạm Văn Kim Mai Vân Hoa và Ban chủ nhiệm Khoa ĐT&BDNN (theo Quyết định số 550/QĐ-ĐHNN ngày 5/3/2018 của Hiệu trưởng).
10:00 – 11:30 tại P401, A1 PHT Ngô Minh Thủy họp Ban tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh không chuyên năm 2018.Thành phần tham dự: Thành viên BTC theo Quyết định số 1330/QĐ-ĐHNN ngày 09/7/2018 của Hiệu trưởng (các ông/bà: Vũ Văn Hải, Nguyễn Lân Trung, Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Yến, Hoa Ngọc Sơn).
14:00 –16:00 tại P.509, A1 Hiệu trưởng, PHT Lâm Quang Đông, PHT Ngô Minh Thủy dự buổi Tọa đàm về “Xây dựng mô hình cộng đồng nghiên cứu giữa cán bộ hướng dẫn với Học viên cao học/NCS”.Thành phần tham dự: BCN Khoa SĐH; các cán bộ tham gia giảng dạy và hướng dẫn cho HVCH, NCS; các NCS đang học tập tại Trường.
THỨ SÁU, 31/8/2018  
8:30 –10:00 tại P.301, A1 Hiệu trưởng dự buổi làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát của ĐHQGHN về việc thực hiện công tác tổ chức và cán bộ.Thành phần tham dự: Trưởng/ Phụ trách các Phòng: TCCB, Đào tạo, KHCN.

THÔNG BÁO- NHẮC VIỆC

 1. Các đơn vị gửi các văn bản Hội nghị CBVC của đơn vị về phòng Hành chính Tổng hợp chậm nhất là ngày 29/8/2018.
 2. Trung tâm ĐBCL thực hiện công văn số 76/ĐBCL-NC&QLĐBCL ngày 08/8/2018 về thông báo lịch đăng ký kiểm định chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA năm 2019, hạn nộp hồ sơ đăng ký về ĐHQGHN (qua Viện ĐBCLGD) trước ngày 30/8/2018.
 3. Phòng KHCN thực hiện công văn số 2743/ĐHQGHN-KHCN ngày 21/8/2018 về báo cáo sản phẩm công nghệ sẵn sàng chuyển giao và lập danh sách chuyên gia tư vấn công nghệ, hạn nộp báo cáo trước ngày 30/8/2018; thực hiện công văn số 2644/ĐHQGHN-KHCN ngày 10/8/2018 về thông báo danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHN năm 2019, hạn rà soát hồ sơ thuyết minh theo Hướng dẫn Quản lý hoạt động KH&CN ở ĐHQGHN ban hành trước 15h00 ngày 31/8/2018.
 4. Trung tâm CNTT-TT&HL(đầu mối) phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện công văn số 2682/ĐHQGHN-VP ngày 15/8/2018 về góp ý Dự thảo các văn bản điều hành về công tác truyền thông của ĐHQGHN, hạn nộp góp ý trước ngày 31/8/2018.
 5. 8:00 – 10:00 ngày 28/8/2018 tại P.301, A1: Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm lại Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính.Thành phần: Lãnh đạo Phòng Tổ chức Cán bộ và toàn thể viên chức Phòng Kế hoạch – Tài chính.
 6. 13h45 –17h00 ngày 29/8/2018 tại HT1, Sunwah: Hội nghị CBVC năm học 2018-2019 của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.Thành phần: Đại diện Thường vụ Công đoàn Trường, toàn thể CBVC của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.
 7. 14:00 – 15:30 thứ Sáu, ngày 31/8/2018 tại P.207, B2: Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm lại Phó Trưởng Khoa Sư Phạm tiếng Anh.Thành phần: Lãnh đạo Phòng Tổ chức Cán bộ và cán bộ chủ chốt Khoa Sư phạm tiếng Anh (Ban Chi ủy chi bộ, Trưởng Khoa, Phó Trưởng Khoa, Ban chấp hành Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCSHCM, Trưởng, Phó các Bộ môn thuộc Khoa).
 8. 14h00 thứ Sáu ngày 31/08/2018 tại P.101, A3: Họp Hội đồng cấp cơ sở đánh giá luận án tiến sĩ của NCS Đỗ Thị Phương Mai, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh. Thành phần: Toàn thể thành viên Hội đồng theo QĐ số 1547/QĐ-ĐHNN ngày 06/08/2018 của Hiệu trưởng
 1. Từ ngày 27/8 đến hết sáng 29/8/2018 (Sáng 8h00-11h30, chiều14h00-16h30) tại P.103, Nhà tập đa năng: Đo đồng phục cho CBVC Trường THPT CNN.
 2. 14h00-16h30 ngày 29/8/2018 tại P.103, Nhà tập đa năng: Đo đồng phục cho CBVC Phòng CT&CTHSSV.
 3. Ngày 30/8/2018 (Sáng 8h00-11h30, chiều14h00-16h30) tại P.103, Nhà tập đa năng: Đo đồng phục cho CBVC Khoa NN&VH Nga.
 4. Ngày 31/8/2018 (Sáng 8h00-11h30, chiều14h00-16h30) tại P.103, Nhà tập đa năng: Đo đồng phục cho CBVC Khoa NN&VH CNNTA.
 5. Nghỉ lễ 02/9/2018: Các đơn vị nghỉ từ 01/9-03/9/2018 (thứ Hai, ngày 03/9/2018 các đơn vị được nghỉ bù cho ngày Chủ nhật, 02/9/2018).