Thông báo về việc triển khai cuộc vận động “Trường học không khói thuốc” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc triển khai cuộc vận động “Trường học không khói thuốc”

Thực hiện Chương trình công tác năm học của Ban Chấp hành Công đoàn,  được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu cũng như căn cứ ý kiến thống nhất của Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Trường.

Ban Chấp hành Công đoàn Trường triển khai cuộc vận động “Trường học không khói thuốc”.

  1. Giải thích từ ngữ

a. Thuốc lá là sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu thuốc lá, được chế biến dưới dạng thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào hoặc các dạng khác.

b. Sử dụng thuốc lálà hành vi hút, nhai, ngửi, hít, ngậm sản phẩm thuốc lá.

c. Tác hại của thuốc lálà ảnh hưởng có hại của việc sản xuất, sử dụng thuốc lá gây ra cho sức khỏe con người, môi trường và sự phát triển kinh tế – xã hội.

d. Địa điểm công cộng là nơi phục vụ chung cho nhu cầu của nhiều người.

đ. Nơi làm việc là nơi được sử dụng cho mục đích lao động.

  1. Mục đích

Thực hiện và triển khai Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Chỉ thị số 12/2007/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá và Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

Góp phần nâng cao ý thức, phong trào giữ gìn vệ sinh sạch sẽ không gian làm việc, các khu vực giao dịch, khu sinh hoạt công cộng, tạo sự thoải mái cho cán bộ, viên chức, người lao động khi làm việc, tạo sự hài lòng cho khách và người học đến giao dịch, nâng cao chất lượng công tác và môi trường lao động.

Tiếp tục thông qua cuộc vận động “Văn phòng thân thiện, xanh, sạch đẹp” để nâng cao ý thức bảo vệ và gìn giữ cảnh quan, môi trường công tác.

Giữ gìn, bảo vệ và đảm bảo sức khỏe công tác cho cán bộ và HSSV Trường.

  1. Đối tượng vận động

Toàn bộ các tập thể và cá nhân thuộc các Khoa, Phòng ban, Trung tâm, các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

  1. Tiêu chí xây dựng Trường học không khói thuốc, cụ thể như sau:

Có niêm yết quy định cấm hút thuốc lá tại nơi có nhiều người qua lại trong cơ quan.

Có treo biển cấm hút thuốc lá trong phòng họp, phòng làm việc, phòng ăn, hành lang, cầu thang và các khu vực công cộng khác trong cơ quan có quy định cấm hút thuốc lá. Biển báo cấm hút thuốc cần rõ ràng, được treo hoặc đặt ở những vị trí dễ quan sát.

Có kế hoạch hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá.

Có tổ chức triển khai các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá.

Không có hiện tượng mua bán, quảng cáo các sản phẩm thuốc lá trong khuôn viên Trường học.

Không có các vật dụng liên quan đến việc hút thuốc như gạt tàn, bật lửa trong phòng họp, phòng làm việc…

Không nhận sự hỗ trợ hoặc tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp của các công ty thuốc lá hay các tổ chức liên quan đến công ty thuốc lá dưới bất kỳ hình thức nào.

Đưa nội dung không hút thuốc lá tại cơ quan vào tiêu chí thi đua của cán bộ, công chức, trước tiên áp dụng vào tiêu chí thi đua của công đoàn trong năm 2019.

Không có hiện tượng hút thuốc, đầu mẩu thuốc lá tại các khu vực cấm hút thuốc của cơ quan, đơn vị

  1. Tổ chức thực hiện

BCH Công đoàn Trường:

BCH Công đoàn Trường là đơn vị đầu mối tổ chức triển khai cuộc vận động, thực hiện công tác tuyên truyền, vận động cán bộ không hút thuốc hoặc hút đúng nơi được quy định.

Phối hợp với các đơn vị chức năng trong Trường để thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động, ban hành nội quy về việc cấm hút thuốc trong Trường học, giám sát việc thực hiện và tổng kết đánh giá 6 tháng 1 lần.

Phối hợp với đơn vị chức năng để quy hoạch các khu vực cho phép hút thuốc, xây dựng hệ thống biển báo, chỉ dẫn khu vực được phép hút thuốc.

Công đoàn các đơn vị:

BCH Công đoàn các đơn vị trực thuộc báo cáo cấp uỷ, chính quyền đồng cấp về chủ trương chung của công đoàn Trường, thông báo rộng rãi và vận động cán bộ viên chức trong đơn vị tham gia.

Thực hiện việc giám sát cán bộ, đoàn viên và thông qua đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lí HSSV trong Trường để tuyên truyền, vận động thực hiện. Báo cáo theo từng học kỳ về nội dung này.

Công đoàn các đơn vị đề xuất khen thưởng cho các cá nhân từ bỏ việc hút thuốc và các cá nhân, tập thể có thành tích trong việc vận động đoàn viên đơn vị mình bỏ hút thuốc.

Trân trọng đề nghị công đoàn các đơn vị triển khai, thực hiện.