Tuyển dụng – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Tuyển dụng

Thông báo tuyển Giảng viên Tiếng Hàn năm 2018

THÔNG BÁO Về việc tuyển cán bộ hợp đồng TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ – ĐHQG HÀ NỘI CẦN TUYỂN GIẢNG VIÊN: I. Số lượng, vị trí công tác Giảng viên Tiếng Hàn thuộc Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc: 04 người II. Tiêu

Thông báo tuyển cán bộ hợp đồng Phòng CT&CTHSSV

THÔNG BÁO Về việc tuyển cán bộ hợp đồng  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CẦN TUYỂN I/Số lượng và vị trí công tác:       01 người, chuyên viên Phòng Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên.