Tuyển dụng – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Tuyển dụng

[2018] Thông báo tuyển Giảng viên tiếng Hàn Quốc

THÔNG BÁO Về việc tuyển giảng viên hợp đồng ngành Tiếng Hàn TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN CẦN TUYỂN GIẢNG VIÊN I/Số lượng, vị trí công tác Giảng viên Tiếng Hàn, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc: 04 người II/Tiêu chuẩn

[2018] Thông báo tuyển Giảng viên tiếng Trung Quốc

THÔNG BÁO Về việc tuyển giảng viên hợp đồng ngành Tiếng Trung Quốc TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN CẦN TUYỂN GIẢNG VIÊN I/Số lượng, vị trí công tác Giảng viên Tiếng Trung Quốc, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc: 02 giảng

[2018] Thông báo tuyển Giảng viên Tiếng Pháp

THÔNG BÁO Về việc tuyển giảng viên hợp đồng ngành Tiếng Pháp TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN CẦN TUYỂN GIẢNG VIÊN I/Số lượng, vị trí công tác Giảng viên Tiếng Pháp, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp: 02 người II/Tiêu chuẩn Tốt

[2018] Thông báo tuyển 15 giảng viên Tiếng Anh

THÔNG BÁO Về việc tuyển giảng viên hợp đồng TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN CẦN TUYỂN GIẢNG VIÊN Số lượng, vị trí công tác Giảng viên Tiếng Anh, Khoa Sư phạm Tiếng Anh: 15 người, trong đó: – 09 giảng viên dạy các

[2018] Thông báo tuyển Kỹ sư Phòng Quản trị

THÔNG BÁO Về việc tuyển Kỹ sư Phòng Quản trị TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CẦN TUYỂN: 1. Số lượng và vị trí công tác 01 người, kỹ sư Phòng Quản trị 2. Tiêu chuẩn: 1. Tốt nghiệp