Tuyển dụng – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Tuyển dụng

[2018] Thông báo tuyển giảng viên tiếng Thái

THÔNG BÁO Về việc tuyển giảng viên hợp đồng TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN CẦN TUYỂN GIẢNG VIÊN: I/ Số lượng, vị trí công tác Giảng viên Tiếng Thái, thuộc Khoa Tiếng Anh: 02 người II/ Tiêu chuẩn Tốt nghiệp đại học hệ

[2018] Thông báo tuyển giảng viên Tiếng Đức

THÔNG BÁO Về việc tuyển giảng viên hợp đồng ngành Tiếng Đức I/ Số lượng, vị trí công tác Giảng viên Tiếng Đức, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức: 02 người II/ Tiêu chuẩn Tốt nghiệp đại học hệ Chính quy loại Giỏi trở