tuyển dụng 2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: tuyển dụng 2017

banner-ntd

Kế hoạch thi tuyển dụng nhân sự năm 2017

I. Khoa Sư Phạm tiếng Anh Môn thi 01 bài thi chuyên môn (giảng trực tiếp trên lớp) 02 bài thi phỏng vấn (tiếng Việt và tiếng Anh) Thời gian Thời gian tập trung ứng viên (phổ biến lịch thi, môn thi, hình thức thi