Tọa đàm – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Tọa đàm

Xây dựng định hướng phát triển Quốc tế học tại Trường Đại học Ngoại ngữ trong bối cảnh hội nhập toàn cầu

Ngày 12/10/2020 đã diễn ra tọa đàm trực tuyến trên Zoom Meeting với chủ đề “Xây dựng định hướng phát triển Quốc tế học tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN trong bối cảnh hội nhập toàn cầu”. Tọa đàm thuộc đề tài KHCN “Xây

Tọa đàm trực tuyến: Hiện trạng và tầm quan trọng của công việc biên phiên dịch đối với sự phát triển toàn diện và hội nhập của Việt Nam

Ngày 27/6/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã phối hợp với Quỹ HPDF tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Hiện trạng và tầm quan trọng của công việc biên phiên dịch đối với sự phát triển toàn diện và hội