Tọa đàm – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Tọa đàm

Công thức của cuộc sống hạnh phúc

Ngày 19/3/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Công thức của cuộc sống hạnh phúc” tại Homies B2.  Đây là hoạt động hướng tới Ngày quốc tế hạnh phúc 20/03 do