Tọa đàm – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Tọa đàm

Xây dựng định hướng phát triển Quốc tế học tại Trường Đại học Ngoại ngữ trong bối cảnh hội nhập toàn cầu

Ngày 12/10/2020 đã diễn ra tọa đàm trực tuyến trên Zoom Meeting với chủ đề “Xây dựng định hướng phát triển Quốc tế học tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN trong bối cảnh hội nhập toàn cầu”. Tọa đàm thuộc đề tài KHCN “Xây