Thông báo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Thông báo

[2018] Thông báo tuyển giảng viên Tiếng Đức

THÔNG BÁO Về việc tuyển giảng viên hợp đồng ngành Tiếng Đức I/ Số lượng, vị trí công tác Giảng viên Tiếng Đức, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức: 02 người II/ Tiêu chuẩn Tốt nghiệp đại học hệ Chính quy loại Giỏi trở