bổ nhiệm – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: bổ nhiệm

Hội nghị giao ban công tác quý IV/2017

Ngày 13/12/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý IV/2017. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh chủ trì hội nghị. Cùng dự với Hiệu Trưởng có Phó Hiệu trưởng Ngô Minh

Hội nghị giao ban công tác quý III/2017

Ngày 13/09/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý III/2017. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh chủ trì Hội nghị. Cùng dự với Hiệu Trưởng có Phó Hiệu trưởng Ngô Minh