bài báo khoa học – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: bài báo khoa học

VSTEP hướng tới quốc tế công nhận

Sau khi được ban hành, VSTEP chính thức trở thành bài thi tiếng Anh nhằm xác định chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho tất cả sinh viên các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), trong đó có Trường Đại học Ngoại ngữ