3 công khai – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 3 công khai

3 Công khai năm học 2015-2016

PHẦN I: CÔNG KHAI THÔNG TIN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GD&ĐT Báo cáo công khai thông tin năm học 2016-2017 (Xem chi tiết tại đây) Báo cáo công khai thông tin năm học 2015-2016 (Xem chi tiết tại đây) Báo cáo công khai thông tin