Lịch thi cấp chứng chỉ đánh giá trình độ Hán ngữ HSK-HSKK năm 2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội