QUẢN LÝ – ĐIỀU HÀNH – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: QUẢN LÝ – ĐIỀU HÀNH

Tra cứu thông tin nộp thuế TNCN Quý I năm 2019

Thực hiện công tác nộp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị và toàn thể cán bộ về việc nộp thuế TNCN năm 2019 như sau: