Những điều cần biết về ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Những điều cần biết về ULIS

Dịch vụ ULIS: Hướng tới sự hoàn hảo

Mới chỉ thành lập vào tháng 12 năm 2016, Trung tâm Phát triển nguồn lực của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã hoàn thành được tất cả các mục tiêu đặt ra cũng như gặt hái được nhiều thành tựu.

[Clip] Cẩm nang về công tác đào tạo tại ULIS

Cẩm nang về công tác đào tạo tại ULIS dành cho các tân sinh viên của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN là clip chia sẻ các thông tin chính chính yếu về công tác đào tạo, giúp các bạn hòa nhập môi trường