Thông báo – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Thông báo

Thông báo số 3 hội thảo VietTESOL4 tại Tp. HCM

Kính gửi thầy cô các đơn vị, đặc biệt là 3 khoa Anh thông báo số 3 hội thảo VietTESOL4 tại Tp. Hồ Chí Minh (Trường ĐHSP TP Hố Chí Minh) vào 7-8/12/2018. Kính mong các Thày/Cô thu xếp thời gian để tham dự Hội