Thông báo – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Thông báo

Thông báo về việc tổ chức Seminar ngày 05/07/2018

Ngày 05/07/2018, Phòng Khoa học Công nghệ phối hợp với Phòng Hợp tác Phát triển tổ chức đợt Semina cho cán bộ giảng dạy & nghiên cứu toàn Trường thảo luận đăng bài trên các tạp chí khoa học quốc tế: cạm bẫy và chiến lược cũng như tìm hiểu các yếu tố tác động tới việc học tập của giáo viên tiếng Anh theo quan điểm lý thuyết hoạt động văn hoá-xã hội

Thông báo Hội thảo Huế tháng 10/2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Quốc tế “Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ IV” tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế ngày 25-26 tháng 10/2018 và hướng dẫn tóm tắt + toàn văn báo cáo

Ứng dụng truyền thông xã hội trong nghiên cứu

Hội thảo “Ứng dụng truyền thông xã hội trong nghiên cứu, trao đổi học thuật và công bố quốc tế” (Social media for scholarly communication and international publishing) Diễn giả: TS. Tom Denison, Đại học Monash, Úc Thời gian từ 8h đến 12h ngày thứ

Khảo sát về thói quen đọc của sinh viên Việt Nam

Kính gửi Quý Thầy Cô, sinh viên, học viên SĐH và NCS! Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng, một trong các đối tác của trường ta, đang phối hợp thực hiện nghiên cứu với GS. Fredricka Stoller, học giả Fullbright thuộc Đại