Gương mặt ULIS – Page 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Gương mặt ULIS

Ở ULIS có những bông hoa “nở trên đá”…

Trên thế gian, dù ở những nơi khô cằn chỉ toàn sỏi đá vẫn có những bông hoa kiên cường sinh tồn và làm đẹp cho đời. “Hoa trên đá” vì vậy đã trở thành từ để chỉ về những người thật việc thật luôn