Công đoàn – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Công đoàn

Điều lệ giải bóng đá nam năm 2018 và Danh sách đội bóng

ĐIỀU LỆ GIẢI BÓNG ĐÁ CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2018 Mục đích, yêu cầu           1.1. Mục đích – Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; – Thiết thực lập thành

Giải Bóng đá cán bộ, viên chức nữ năm 2018

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và hướng tới chào mừng kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2018), Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Giải Bóng đá cán bộ,

Hiến chương các nhà giáo

Bản Hiến chương các nhà giáo được thông qua vào ngày 11/8/1954, tại hội nghị lần thứ XIX của Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo giới tại Matxcova trong đó Công đoàn giáo dục Việt Nam là thành viên của tổ chức này.