Công đoàn – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Công đoàn

Hiến chương các nhà giáo

Bản Hiến chương các nhà giáo được thông qua vào ngày 11/8/1954, tại hội nghị lần thứ XIX của Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo giới tại Matxcova trong đó Công đoàn giáo dục Việt Nam là thành viên của tổ chức này.