doannv – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

All posts by doannv

Thống kê số tiền quyên góp ủng hộ đồng bào, các cơ sở giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và các hoạt động từ thiện khác của Công đoàn Trường

DANH SÁCH ỦNG HỘ GD VÙNG SÂU VÙNG XA VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 2018 STT Đơn vị Số CBVC Số tiền Ghi chú 1 P. Hành chính-Tổng hợp + BGH 15 5.770.000 2 CĐ Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng NN 23 5.700.000 3