ulis xưa và nay – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: ulis xưa và nay

ULIS xưa và nay

Hơn 65 năm đã trôi qua trong dòng chảy lịch sử hình thành và phát triển của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, và chắc hẳn mỗi một ULISer đều đã từng tự hỏi rằng ngôi trường thân thương này đã có những thay đổi thế nào về diện mạo.