tuyển sinh sau đại học 2017 – Trang 3 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: tuyển sinh sau đại học 2017

Trường Đại học Ngoại ngữ làm việc với Trường Đại học Tây Bắc và Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về liên kết đào tạo sau đại học

Thực hiện chủ trương của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tăng cường hợp tác trong giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ với các các vùng mà chính phủ ưu tiên phát triển đặc biệt, Ban Giám hiệu Trường Đại