tuyển sinh chuyên ngữ 2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: tuyển sinh chuyên ngữ 2018

Trường Đại học Ngoại ngữ họp hội nghị tổng kết kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2018 và chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào Trường THPT CNN năm 2019

Ngày 27/8/2018, tại phòng 410 nhà A1 Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra hội nghị tổng kết kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2018 và chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào Trường THPT CNN năm 2019.