tuyển giảng viên – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: tuyển giảng viên

[2018] Thông báo tuyển giảng viên tiếng Thái

THÔNG BÁO Về việc tuyển giảng viên hợp đồng TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN CẦN TUYỂN GIẢNG VIÊN: I/ Số lượng, vị trí công tác Giảng viên Tiếng Thái, thuộc Khoa Tiếng Anh: 02 người II/ Tiêu chuẩn Tốt nghiệp đại học hệ

[2018] Thông báo tuyển giảng viên Tiếng Đức

THÔNG BÁO Về việc tuyển giảng viên hợp đồng ngành Tiếng Đức I/ Số lượng, vị trí công tác Giảng viên Tiếng Đức, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức: 02 người II/ Tiêu chuẩn Tốt nghiệp đại học hệ Chính quy loại Giỏi trở

[2018] Thông báo tuyển Giảng viên tiếng Hàn Quốc

THÔNG BÁO Về việc tuyển giảng viên hợp đồng ngành Tiếng Hàn TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN CẦN TUYỂN GIẢNG VIÊN I/Số lượng, vị trí công tác Giảng viên Tiếng Hàn, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc: 04 người II/Tiêu chuẩn

[2018] Thông báo tuyển Giảng viên tiếng Trung Quốc

THÔNG BÁO Về việc tuyển giảng viên hợp đồng ngành Tiếng Trung Quốc TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN CẦN TUYỂN GIẢNG VIÊN I/Số lượng, vị trí công tác Giảng viên Tiếng Trung Quốc, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc: 02 giảng