Trường Trung học Quảng Đông Hoa Kiều – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Trường Trung học Quảng Đông Hoa Kiều

Đoàn đại biểu giáo viên Trung học Quảng Đông Hoa Kiều kết thúc tốt đẹp chuyến giao lưu tại THPT Chuyên Ngoại ngữ

Theo thỏa thuận hợp tác trao đổi song phương giữa Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường Trung học Quảng Đông Hoa Kiều (Quảng Châu, Trung Quốc), nhận lời mời của Ban Giám hiệu Trường THPT