tin tức lkqt – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: tin tức lkqt

Sinh viên ngành Kinh tế – Tài chính học tập và trải nghiệm thực tế về quản trị rủi ro tại Công ty Cổ phần dược thảo Thiên Phúc

Ngày 10/4/2023, sinh viên ngành Kinh tế – Tài chính của Trường ĐHNN –  ĐHQGHN đã có buổi thực địa và trải nghiệm thực tế tại Công ty CP dược thảo Thiên Phúc. Đây là một hoạt động bắt buộc trong chương trình học môn