study abroad – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: study abroad

Các chương trình học tập trao đổi cho sinh viên ULIS tại Đại học Meiji (Nhật Bản) 2019

Các em sinh viên ULIS vào xem thông tin các chương trình đào tạo cử nhận, thạc sỹ, đặc biệt là các em học bằng kép và các em học CLC theo thông tư 23.Có rất nhiều các ngành học cho các em lựa chọn như các ngành học về quản trị, kinh tế QT, chính sách kinh tế. Có nhiều chương trình sẽ được đào tạo bằng tiếng Anh, không yêu cầu tiếng Nhật.