số báo danh phòng thi thử chuyên ngữ 21/6/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: số báo danh phòng thi thử chuyên ngữ 21/6/2020

Tra cứu số báo danh và phòng thi Kỳ thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ – đợt 2 năm 2021 (Ngày thi cũ 9/5/2021, ngày thi chính thức sẽ thông báo ngay sau khi học sinh được đi học trở lại)

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN công bố danh sách và số báo danh kỳ thi thử ngày Đợt 2 năm 2021 (Ngày thi cũ 9/5/2021, nhà trường sẽ nhắn tin, thông báo ngày thi chính thức kỳ thi thử đợt 2 năm 2021 ngay sau khi học sinh được đi học trở lại):