quy định – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: quy định

Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Ngoại ngữ

QUY TẮC ỨNG XỬ của công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (Ban hành theo Quyết định số 567/QĐ-ĐHNN ngày 23 tháng

Những điều cần biết về Luật An ninh mạng

Luật An ninh mạng chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, trong đó nhiều hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến người sử dụng mạng xã hội. 6 nhóm hành vi bị cấm trên không gian mạng Có hiệu lực từ 1/1/2019, Luật