luận án tiến sĩ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: luận án tiến sĩ

Thông tin luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phạm Hữu Khương chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội xin trân trọng giới thiệu thông tin luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phạm Hữu Khương chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Tên đề tài luận án:  鲁迅、巴金、老舍文学作品中人物命名特点研究——与南 高、阮公欢、吴必素文学作品中人物命名对比 Nghiên cứu đặc