hội thảo Quốc gia 2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: hội thảo Quốc gia 2019

Thông báo về việc tổ chức hội thảo quốc gia 2019 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam”

Ban tổ chức Hội thảo quốc gia 2019 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học trong cả nước đã quan tâm và gửi bài tham dự. Chúng tôi xin thông báo một số nội dung về việc tổ chức Hội thảo như sau: