hội nghị quốc gia – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: hội nghị quốc gia

Thông báo về Hội nghị cấp quốc gia Giới thiệu Bộ tài liệu bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK tiếng Anh mới theo mô hình bồi dưỡng giáo viên mới

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về Hội nghị cấp quốc gia “Giới thiệu Bộ tài liệu bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK tiếng Anh mới theo mô hình bồi dưỡng giáo viên mới