đại sứ truyền thông – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: đại sứ truyền thông

Đăng ký tham gia Đại sứ Truyền thông 2023

Nằm trong chương trình Đại sứ ULIS 2023, “Đại sứ Truyền thông” được xây dựng nhằm thúc đẩy hoạt động truyền thông và quản trị thương hiệu của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Đồng thời, chương trình cũng nhằm phát triển các kỹ năng cần thiết của thời đại công nghệ số về truyền thông-công nghệ thông tin cho sinh viên Nhà trường.