cốt lõi – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: cốt lõi

ULIS: Nơi gìn giữ những giá trị cốt lõi và hướng tới những chân giá trị “Thực-實”

Không phải ngẫu nhiên mà từ “thực” lại được lựa chọn cho việc xin chữ đầu năm. Chữ “thực” này mang trong mình một ý nghĩa và một chân giá trị đã được truyền tải qua nhiều câu thành ngữ, các tác phẩm văn học và các câu chuyện ngụ ngôn,…của tất cả các nền văn hóa khác nhau, trong đó nổi bật nhất chính là nền văn hóa Á Đông.