Chữ “Thực” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Chữ “Thực”

PGS. TS. Phạm Ngọc Hàm: Bình về chữ “實 – THỰC”

Chữ 實 thực chứa đựng bao tâm huyết của người cán bộ lãnh đạo, một lòng một dạ vì sự nghiệp chung, cũng là lời chúc phúc, là nhiệm vụ chiến lược mà Lãnh đạo Nhà trường trao cho mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên và sinh viên trong năm mới –  năm Kỷ Hợi với biểu tượng là con heo vàng hăng hái, tràn đầy sức sống, viên mãn và cũng tất thực.

ULIS: Nơi gìn giữ những giá trị cốt lõi và hướng tới những chân giá trị “Thực-實”

Không phải ngẫu nhiên mà từ “thực” lại được lựa chọn cho việc xin chữ đầu năm. Chữ “thực” này mang trong mình một ý nghĩa và một chân giá trị đã được truyền tải qua nhiều câu thành ngữ, các tác phẩm văn học và các câu chuyện ngụ ngôn,…của tất cả các nền văn hóa khác nhau, trong đó nổi bật nhất chính là nền văn hóa Á Đông.