Khoa Tiếng Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa Tiếng Anh

Đơn vị Khoa Tiếng Anh

Faculty of English

Địa chỉ Tầng 5 nhà B2 Văn phòng Khoa P501 – B2
Số điện thoại 02422431410 – 02438584968 – 02438581426
Email Faculty_of_English@googlegroups.com
 
 
Trưởng khoa Phó trưởng khoa  Phó trưởng khoa
Tiến sĩ Vũ Thị Thanh Nhã Thạc sĩ Lâm Thị Hòa Bình  Tiến sĩ Mai Thị Loan

 

CHỨC NĂNG

  • Đào tạo tiếng Anh cho toàn bộ sinh viên, học viên của ĐHQGHN ở các bậc đào tạo đại học và sau đại học.
  • Bồi dưỡng tiếng Anh cho đội ngũ CBVC, sinh viên ĐHQGHN theo nhu cầu.
  • Tham gia công tác đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn.

NHIỆM VỤ

  • Giảng dạy tiếng Anh ở các chương trình chuẩn, chương trình chất lượng cao, chương trình đạt chuẩn quốc tế, cử nhân tài năng ở bậc đào tạo đại học và sau đại học trong ĐHQGHN.
  • Tham gia thực hiện các khoá bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo nhu cầu cho đội ngũ CBVC, sinh viên của ĐHQGHN và các cơ quan, đơn vị ngoài ĐHQGHN theo quy định của Nhà trường.
  • Tham gia giảng dạy tiếng Anh và nghiên cứu khoa học ở các khoa khác theo năng lực của cán bộ và điều động của Hiệu trưởng.
  • Giảng dạy, nghiên cứu và tham gia các hoạt động đào tạo khác tại các Khoa NN & VH các nước nói tiếng Anh và Khoa Sư phạm tiếng Anh.