Trung tâm Nghiên cứu dạy – học tiếng Hán ULIS – Sunwah – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trung tâm Nghiên cứu dạy – học tiếng Hán ULIS – Sunwah

Tầng 3 Tòa nhà Sunwah – ĐHNN – ĐHQGHN
 
TS. Đỗ Thị Thanh Huyền
Giám đốc

  • Trung tâm Nghiên cứu dạy – học tiếng Hán Ulis – Sunwah (NCTH) có chức năng nghiên cứu và tổ chức giảng dạy tiếng Hán nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu tiếng Hán của người Việt Nam, tăng cường sự hợp tác và trao đổi về giảng dạy, nghiên cứu khoa học giữa Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội và các tổ chức trong và ngoài nước.

  • Tổ chức xây dựng và triển khai thử nghiệm các chương trình đào tạo tiếng Hán tiên tiến.
  • Hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đội ngũ giáo viên tiếng Hán, đáp ứng nhu cầu dạy học tiếng Hán ở Việt Nam.
  • Tổ chức giảng dạy, tổ chức thi tiếng Hán trình độ các cấp để cấp chứng chỉ và tổ chức thi chứng nhận tư cách giảng viên tiếng Hán theo tiêu chuẩn quốc tế.
  • Tổ chức các hoạt động giao lưu ngôn ngữ và văn hóa giữa Việt Nam, Trung Quốc và các nước có giảng dạy tiếng Hán.
  • Tổ chức trao đổi giảng viên tiếng Hán giữa các trường trong vào ngoài nước.
  • Tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học về nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ, văn hóa Hán.
  • Tìm kiếm các cơ hội và tổ chức hợp tác trong nghiên cứu khoa học, đào tạo dài hạn, ngắn hạn, thực tập, giao lưu sinh viên về giáo dục ngoại ngữ, tiếng Việt và quốc tế học với các đối tác trong nước và quốc tế.
  • Tìm kiếm và tổ chức các dịch vụ xã hội như: dịch thuật, giới thiệu du học và việc làm.
  • Định kỳ 6 tháng hoặc khi có yêu cầu báo cáo Hiệu trưởng về hoạt động và kết quả hoạt động của Trung tâm.