Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói Tiếng Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói Tiếng Anh

Đơn vị Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói Tiếng Anh

Faculty of Linguistics & Cultures of English Speaking Countries

Địa chỉ Tầng 5 nhà B2 – Văn phòng khoa  P517 – B2
Số điện thoại 024 66808713
Website www.flce.ulis.vnu.edu.vn
 
Trưởng khoa Phó trưởng khoa Phó trưởng khoa
TS. Nguyễn Thị Minh Tâm TS. Hoàng Thị Hạnh  TS. Nguyễn Thị Thu Hà

 

CHỨC NĂNG

  • Đào tạo chuyên ngành về ngôn ngữ học ứng dụng, ngôn ngữ học Anh, quốc tế học và văn hoá của các nước nói tiếng Anh ở bậc cử nhân, bậc thạc sĩ, tiến sĩ và các lĩnh vực liên quan.
  • Tiến hành nghiên cứu khoa học ở lĩnh vực ngôn ngữ học, ngôn ngữ học ứng dụng, quốc tế học và văn hóa của các nước nói tiếng Anh và các lĩnh vực liên quan.
  • Tham gia công tác giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu tại các Khoa chuyên về Anh ngữ khác của Nhà trường.

NHIỆM VỤ

  • Giảng dạy toàn bộ các môn chuyên ngành ngôn ngữ học tiếng Anh hệ cử nhân.
  • Giảng dạy toàn bộ các môn chuyên ngành văn hóa các nước nói tiếng Anh.
  • Giảng dạy các môn bắt buộc và các môn lựa chọn trong chương trình đào tạo sư phạm tiếng Anh và chương trình tiếng Anh theo định hướng phiên dịch.
  • Giảng dạy các môn học trong chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tiếng Anh thuộc hai lĩnh vực ngôn ngữ và văn hóa cũng như các lĩnh vực liên quan.
  • Tiến hành nghiên cứu các vấn đề thuộc hai chuyên ngành Ngôn ngữ học Anh và Văn hoá của các nước nói tiếng Anh và các lĩnh vực liên quan.
  • Giảng dạy, nghiên cứu và tham gia các hoạt động đào tạo khác tại các Khoa Tiếng Anh và Khoa Sư phạm tiếng Anh.
  • Tham gia giảng dạy và nghiên cứu ở các khoa khác theo năng lực của cán bộ và điều động của Hiệu trưởng