Liên hệ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Liên hệ

Địa chỉ: Số 2 Đường Phạm Văn Đồng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
Tel: (84-4) 37547269
Fax: (84-4)37548057
Email: dhnn@vnu.edu.vn