Cơ cấu tổ chức – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐẢNG BỘ

STT

Tên ND

Nội dung

Ghi chú

 

Ban Chấp hành Đảng bộ

·       Đỗ Tuấn Minh - Bí thư Đảng ủy

·       Nguyễn Xuân Long - Phó Bí thư Đảng ủy

·       Lâm Quang Đông - Ủy viên BTVĐU

·       Hà Lê Kim Anh - Ủy viên BTVĐU, Chủ nhiệm Ủy ban KTĐU

·       Dương Quỳnh Hoa - Ủy viên BTVĐU

·       Phạm Văn Kim - Đảng ủy viên

·       Vũ Văn Hải - Đảng ủy viên

·       Nguyễn Văn Đoàn - Đảng ủy viên

·       Nguyễn Thị Hồng Nhung - Đảng ủy viên

·       Lê Thị Khánh Trang - Đảng ủy viên

·       Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Đảng ủy viên

·       Nguyễn Đoàn Phượng - Đảng ủy viên

·       Phạm Minh Tiến - Đảng ủy viên

·       Lại Thị Phương Thảo - Đảng ủy viên

·       Đào Thị Nga My - Đảng ủy viên

Link

 

Ban Thường vụ Đảng ủy

·       Đỗ Tuấn Minh - Bí thư Đảng ủy

·       Nguyễn Xuân Long - Phó Bí thư Đảng ủy

·       Lâm Quang Đông - Ủy viên Ban thường vụ

·       Hà Lê Kim Anh - Ủy viên Ban thường vụ

·       Dương Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban thường vụ

Link

 

Các chi bộ

Đảng bộ Trường Dại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN có 21 chị bộ cơ sở bao gồm:

·       Chi bộ Phòng Chính trị và Công tác HSSV

·       Chi bộ Phòng HCTH – HTPT

·       Chi bộ Phòng Đào tạo

·       Chi bộ Phòng TCCB - KHTC - TT&PC

·       Chi bộ Phòng Quản trị - TT. Phát triển nguồn lực

·       Chi bộ Phòng KHCN - TT.ĐBCL - TT.CNTT-TT&HL

·       Chi bộ Khoa SĐH - TT. NCGDNN, NN&QTH

·       Chi bộ Khoa Đào tạo & Bồi dưỡng Ngoại ngữ

·       Chi bộ Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Trung Quốc

·       Chi bộ Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Pháp

·       Chi bộ Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Đức

·       Chi bộ Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Hàn Quốc

·       Chi bộ Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Nga

·       Chi bộ Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa CNNTA

·       Chi bộ Khoa Tiếng Anh

·       Chi bộ Khoa Sư phạm tiếng Anh

·       Chi bộ Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Nhật Bản

·       Chi bộ các Bộ môn trực thuộc Trường

·       Chi bộ Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ

·       Chi bộ Trung tâm Khảo thí

·       Chi bộ Sinh viên

 

 

Các ban và ủy ban của Đảng ủy

# Ban Tổ chức Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 đồng chí với các chức danh như sau:

1.     Đ/c Đỗ Tuấn Minh       - Trưởng ban

2.     Đ/c Dương Quỳnh Hoa            - Phó Trưởng ban

3.     Đ/c Cù Thanh Nghị     - Ủy viên

 

# Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí với các chức danh như sau:

1.     Đ/c Vũ Văn Hải                                    - Trưởng ban

2.     Đ/c Nguyễn Văn Đoàn              - Ủy viên

3.     Đ/c Khoa Anh Việt                  - Ủy viên

4.     Đ/c Nguyễn Đoàn Phượng       - Ủy viên

5.     Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh        - Ủy viên

# Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 đồng chí:

1.    Đ/c Hà Lê Kim Anh - Chủ nhiệm Ủy ban KTĐU

2.    Đ/c Phạm Văn Kim - Ủy viên

3.    Đ/c Nguyễn Đình Hiền - Ủy viên