Trường THCS Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường THCS Ngoại ngữ

Số 2 đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội
http://ums.vnu.edu.vn/
ThS. Nguyễn Huyền Trang ThS. Nguyễn Hoàng Giang 
Hiệu Trưởng Phó Hiệu Trưởng

 • Đào tạo học sinh giỏi về ngoại ngữ trên cơ sở đảm bảo giáo dục toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ, các kĩ năng cơ bản của cuộc sống và các môn văn hóa bậc Trung học cơ sở chất lượng cao, đồng thời thực hiện đầy đủ kế hoạch và chương trình giáo dục toàn diện theo Quy chế của Bộ GD & ĐT, của ĐHQGHN và của Trường ĐHNN.
 • Là cơ sở thực hành sư phạm bậc Trung học cơ sở (THCS) của Trường ĐHNN.
 • Tạo nguồn tuyển sinh có chất lượng cho Trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ và các trường THPT trên địa bàn Thủ đô.

1. Giảng dạy và giáo dục

 • Trường THCS Ngoại ngữ có trách nhiệm tổ chức các hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ GD & ĐT và theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.
 • Nghiên cứu vận dụng phù hợp, hiệu quả các phương pháp quản lý giáo dục, dạy học, kiểm tra, đánh giá tiên tiến; tổ chức hiệu quả  các hoạt động giáo  dục giá trị sống, kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội của học sinh qua trải nghiệm; tạo điều kiện cho học sinh tìm tòi, sáng tạo, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tích cực tham gia các hoạt động chuyển đổi số.
 • Tiên phong thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Bộ GD & ĐT, của ĐHQGHN, của Trường ĐHNN, của Sở Giáo  dục  và  Đào  tạo  thành  phố Hà Nội và của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy về đổi  mới và  nâng cao chất lượng giáo dục THCS, đặc biệt là về các môn Ngoại ngữ.

2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

 • Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của Trường THCS Ngoại ngữ đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, giỏi về chuyên môn và nghiệp vụ, sử dụng thành thạo các trang thiết bị và phần mềm dạy học hiện đại, sử dụng được tiếng Anh, toàn tâm toàn ý và sẵn sàng đổi mới.
 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên để đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ của Trường THCS Ngoại ngữ.

3. Tài chính và cơ sở vật chất

 • Trường THCS Ngoại ngữ thực hiện công tác quản lý tài chính, công tác quản lý, sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước, của ĐHQGHN và của Trường ĐHNN.
 • Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường.
 • Xây dựng, quản lý và sử dụng hiệu quả hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc quản lý, giáo dục và đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của nhà trường.

4. Hợp tác và phát triển

 • Hợp tác chặt chẽ với các Khoa và Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ trực thuộc Trường ĐHNN trong công tác đào tạo, thực tập sư phạm và nghiên cứu khoa học.
 • Phát triển hoạt động hợp tác giữa Trường THCS Ngoại ngữ với các cơ sở giáo dục, cơ sở nghiên cứu khoa học, các cá nhân trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục học sinh, tạo thêm nguồn lực và tăng thêm uy tín cho nhà trường theo quy định của pháp luật có liên

5. Thực hiện một số công việc khác do Trường ĐHNN và các cấp quản lý có liên quan

Trường THCS Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập ngày 26/3/2019 theo quyết định số 668/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Ngày 28/3/2019, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu cho Trường THCS Ngoại ngữ. Ngày 29/3/2019, Trưởng phòng GD&ĐT Quận Cầu Giấy đã ký Quyết định số 42/QĐ-PGD về việc cho phép hoạt động giáo dục đối với Trường THCS Ngoại ngữ. Tính đến ngày 29/3/2019, các thủ tục đã được hoàn tất để Trường THCS Ngoại ngữ có thể triển khai tuyển sinh từ năm học 2019-2020.

Ngày 27/3/2019, Hiệu trưởng Trường ĐHNN-ĐHQGHN đã ký Quyết định số 808/QĐ-ĐHNN về việc bổ nhiệm TS. Nguyễn Phú Chiến – Phó Hiệu trưởng Trường THPT CNN đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Ngoại ngữ đầu tiên.

Ngày 02/4/2019, Trường ĐHNN-ĐHQGHN đã thành lập Ban chỉ đạo tổ chức và hoạt động Trường THCS Ngoại ngữ theo Quyết định theo QĐ số 826/QĐ-ĐHNN. Ngày 8/4/2019, lễ công bố Quyết định thành lập Trường THCS Ngoại ngữ đã diễn ra tại hội trường Sunwah.

Năm học 2019-2020, Nhà trường tuyển sinh khóa đầu tiên với chỉ tiêu 100 học sinh, chia thành 4 lớp 6.