Trung tâm Phát triển Nguồn lực – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trung tâm Phát triển Nguồn lực

Phòng 102 A4 hoặc Tòa nhà ULIS-SUNWAH – ĐHNN – ĐHQGHN
097 493 6666
http://ulis-crd.com/
ulis.crd@gmail.com
ThS. Nguyễn Văn Sơn
Giám Đốc

 • Trung tâm Phát triển Nguồn lực có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về quản lý công tác khai thác, phục vụ cơ sở vật chất và phối hợp thực hiện các hoạt động phục vụ cộng đồng của Nhà trường.

 1. Đầu mối tổ chức khai thác hệ thống cơ sở vật chất của Nhà trường sau khi hệ thống cơ sở vật chất này đã được sử dụng, thực hiện xong các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường nhằm tối ưu hoá công năng sử dụng của tài sản, tăng nguồn thu và tái đầu tư nguồn lực về cơ sở vật chất cho Nhà trường;
 2. Thực hiện công tác quản lý, phục vụ cơ sở vật chất tại Toà nhà SUNWAH, Khu Liên hợp Thể thao và các HOMIES, Không gian mở làm việc chung của cán bộ, giảng viên và sinh viên, học
 3. Tổ chức thực hiện Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết của Nhà trường.
 4. Phối hợp với các đơn vị trong trường hỗ trợ sinh viên thực tập, thực tế và giới thiệu việc làm cho sinh viên tốt nghiệp.
 5. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường để hợp tác, liên kết triển khai các hoạt động về quảng bá và cung cấp sản phẩm, dịch vụ của Nhà trường.
 6. Tham gia thực hiện các hoạt động phục vụ cộng đồng.
 7. Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn lực được ký một số loại giấy tờ theo uỷ quyền Hiệu trưởng.
 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng

 • Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 • Tổ chức thành công rất nhiều sự kiện cho các đơn vị trong vào ngoài Nhà trường.
 • Tiến hành hiệu quả công tác cho thuê các mặt bằng của Nhà trường.
 • Tổ chức thành công các lớp đào tạo chuyên đề và bồi dưỡng tiếng Anh cho trẻ em.
 • Thực hiện hiệu quả trong công tác tư vấn và giới thiệu việc làm.