Trung tâm Đổi mới Sáng tạo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo

ĐHNN – ĐHQGHN
087 8288889
https://inno.ulis.vnu.edu.vn/

https://www.facebook.com/ulisinnovation/

fireproject.ulis@gmail.com

Giới thiệu chung:

Trung tâm Đổi mới sáng tạo là đơn vị chức năng trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, do Hiệu trưởng quyết định thành lập (Quyết định số 425/QĐ-ĐHNN ngày 21 tháng 01 năm 2022), tổ chức và hoạt động theo quy định của Nhà trường. Tên gọi: Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Tên tiếng Anh: ULIS INNOVATION CENTRE

Tên tiếng Anh rút gọn và viết tắt : ULIS INNOVATION, UI

Trung tâm Đổi mới sáng tạo có chức năng thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp (ĐMST, NCKH, KN) của học sinh, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN theo hướng phát huy tính tự chủ, năng động, sáng tạo, nâng cao khả năng tự học, trải nghiệm và khám phá, năng lực nghiên cứu cho học sinh, sinh viên góp phần tạo ra tri thức, sản phẩm có tính ứng dụng cho xã hội.

  • Triển khai thành công Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động ĐMST, NCKH, KN của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN giai đoạn 2020-2025.
  • Tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.
  • Tổ chức các hoạt động truyền thông, quảng bá về hoạt động, sản phẩm, thành tựu về ĐMST, NCKH, KN của học sinh, sinh viên Nhà trường.
  • Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kiến thức, trải nghiệm thực tiễn, giao lưu, trao đổi liên quan đến ĐMST, NCKH, KN cho học sinh, sinh viên.
  • Quản lý, xây dựng chuyên san ULIS FIRE Journal, Ngân hàng ý tưởng tiềm năng (PP Bank).
  • Tổ chức đăng ký, hướng dẫn thực hiện, xét duyệt, đánh giá các sản phẩm ĐMST, NCKH, KN của học sinh, sinh viên cấp trường và giới thiệu tham gia các diễn đàn, cuộc thi các cấp.
  • Tổ chức các hội nghị, diễn đàn, hội thi về ĐMST, NCKH, KN của học sinh, sinh viên trong và ngoài trường.
  • Thực hiện công tác đánh giá, ghi nhận, khen thưởng các học sinh, sinh viên có thành tích tiêu biểu trong hoạt động ĐMST, NCKH, KN.
  • Thực hiện công tác xã hội hóa các nguồn lực cho hoạt động ĐMST, NCKH, KN của học sinh, sinh viên, hỗ trợ các ý tưởng, sản phẩm được triển khai, áp dụng vào thực tế.
  • Phối hợp với các đơn vị trong toàn Trường triển khai các nhiệm vụ về ĐMST, NCKH, KN nói chung theo phân công của Ban giám hiệu.

Cơ cấu tổ chức:

Xem thêm:  Quy định hoạt động của Trung tâm Đổi mới sáng tạo