Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông & Học liệu – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông & Học liệu

 • Bộ phận Nghiên cứu và giảng dạy: Tầng 2 Nhà C2- ĐHNN – ĐHQGHN
 • Thư viện: Tầng 2 Nhà C3- ĐHNN – ĐHQGHN
 • Studio: Nhà C5, Khoa Pháp – ĐHNN – ĐHQGHN
024 62960711
http://ict.ulis.vnu.edu.vn; http://lib.ulis.vnu.edu.vn/
http://ict.ulis.vnu.edu.vn/lien-he/
ThS. Trịnh Hải Tuấn
ThS. Dương Khánh Linh
ThS. Nguyễn Tiến Dũng
Giám Đốc Phó Giám Đốc Phó Giám Đốc

 • Trung tâm Công nghệ Thông tin, Truyền thông và Học liệu có chức năng phát triển, quản lý hạ tầng mạng, máy chủ, studio, ứng dụng công nghệ thông tin; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ xây dựng, triển khai các môn học có ứng dụng các nền tảng công nghệ thông tin; Quản lý công tác truyền thông các hoạt động của Nhà trường; Quản lý, xây dựng, phát triển hệ thống học liệu và tổ chức các hoạt động dịch vụ thư viện.

 1. Xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch về công nghệ thông tin trong Trường.
 2. Xây dựng, phát triển, quản trị và hỗ trợ hạ tầng mạng, máy chủ, studio, các hệ thống Website, hệ thống nghiệp vụ phục vụ quản trị đại học.
 3. Tổ chức giảng dạy học phần Công nghệ thông tin và Truyền thông, học phần Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy – học ngoại ngữ, đào tạo và bồi dưỡng các học phần khác trên hệ thống E-learning.
 4. Xây dựng kế hoạch, tổ chức truyền thông các hoạt động của nhà trường trên hệ thống công nghệ thông tin. Thực hiện công tác truyền thông, tiếp nhận các thông tin và liên hệ với các cơ quan truyền thông.
 5. Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động cung cấp thông tin, tư liệu nhằm phục vụ dạy – học và nghiên cứu khoa học.
 6. Sản xuất, bổ sung, lưu trữ, quản lý hệ thống thông tin, tư liệu theo nghiệp vụ thư viện.
 7. Tổ chức dịch vụ thư viện, cung cấp thông tin, số hóa và sao chép tài liệu theo quy định của pháp luật và Nhà trường.
 8. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Nhà trường theo đúng quy định hiện hành của pháp luật nhằm thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.
 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 • Năm học 2000-2001: Tập thể lao động xuất sắc (Bằng khen của Thủ tướng).
 • Năm học 2003-2004: Tập thể lao động xuất sắc (Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia).
 • Tháng 3/2017: Giấy khen của Hiệu trưởng vì có thành tích nổi bật trong xây dựng các Đề án nâng cấp hạ tầng CNTT và triển khai có hiệu quả công tác truyền thông của trường.
 • Tháng 8/2018: Giấy khen của Hiệu trưởng vì có đóng góp tích cực trong công tác tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2018.
 • Phát triển hệ thống 16 điểm phát sóng mạng Wifi trong khuôn viên trường (2018).
 • Tham gia sản xuất bài giảng điện tử thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia (2017-2018).
 • Xây dựng hệ thống gần 20 website của trường.
 • Quản lý kho tài liệu chuyên ngành Ngoại ngữ phong phú, đa dạng hàng đầu nước ta, gồm các tài liệu chuyên ngành ngoại ngữ và ngôn ngữ ứng dụng với hơn 50.000 bản sách và tài liệu nghe nhìn ở 8 ngoại ngữ khác nhau.