Phòng Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên

 • Phòng 106 – Nhà A1 (Tổ Công tác học sinh, sinh viên)- ĐHNN – ĐHQGHN
 • Phòng 304 – Nhà A1 (Tổ công tác chính trị ) – ĐHNN – ĐHQGHN
 • Phòng 109 – Nhà A2: Trung tâm hỗ trợ sinh viên – ĐHNN – ĐHQGHN
 • Tổ Công tác học sinh, sinh viên: 024.66863316
 • Tổ công tác chính trị: 024.66863216
http://hssv.ulis.vnu.edu.vn
hssv.dhnn@vnu.edu.vn
ThS. Vũ Văn Hải
ThS. Khoa Anh Việt ThS. Phạm Đình Lượng
Trưởng Phòng Phó Trưởng Phòng Phó Trưởng Phòng

 • Phòng Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (HSSV) có chức năng tham mưu và tư vấn cho Hiệu trưởng tổ chức quản lý công tác chính trị, tư tưởng, công tác cựu HSSV theo các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định hiện hành của Bộ GD & ĐT, ĐHQGHN và các chính sách, chiến lược phát triển của Nhà trường.

 1. Tham mưu cho Đảng ủy và Ban Giám hiệu, phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng uỷ, Đoàn thanh niên CSHCM Trường trong việc tổ chức học tập đường lối, chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, HSSV trong toàn Trường.
 2. Phối hợp với các đơn vị, tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể trong Trường nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, HSSV, đề xuất với Hiệu trưởng các chủ trương, biện pháp thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng phù hợp với từng giai đoạn.
 3. Tổ chức sinh hoạt chính trị giáo dục pháp luật theo chủ trương của Đảng ủy và Ban Giám hiệu; Giáo dục truyền thống nhân các ngày kỷ niệm lịch sử và các sự kiện trong năm.
 4. Triển khai công tác giáo dục đạo đức, lối sống; thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong HSSV. Phối hợp với cơ quan an ninh, phòng chức năng của trường xử lý các vấn đề an ninh, trật tự liên quan đến HSSV chính
 5. Làm đầu mối quản lý hệ thống một cửa và ứng dụng điện thoại ULIS NOW dành cho sinh viên Nhà trường.
 6. Thực hiện công tác quản lý sinh viên đại học hệ chính quy: tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển; phối hợp với các khoa đào tạo thực hiện công tác tổ chức lớp, phối hợp với các đơn vị liên quan làm thẻ SV, khám sức khoẻ cho SV; theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của SV; phân loại, xếp loại SV cuối mỗi học kỳ, năm học, khoá học.
 7. Tổ chức lễ khai giảng, lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính
 8. Tổ chức thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân người học.
 9. Làm đầu mối xử lý kỷ luật đối với HSSV vi phạm quy chế, nội quy; xét HSSV nghỉ học tạm thời, thôi học theo quy chế
 10. Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ HSSV. Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến HSSV theo nhiệm vụ được
 11. Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” vào đầu năm học. Tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao, câu lạc bộ. Tổ chức các hình thức lấy ý kiến của HSSV theo quy định, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ việc học tập, NCKH và sinh hoạt của
 12. Làm đầu mối tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với HSSV về học bổng trong ngân sách và ngoài ngân sách, học phí, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên
 13. Làm đầu mối xét, làm thủ tục cử học sinh, sinh viên đi học tập, nghiên cứu, tham gia các hoạt động hội thảo, tham quan, thực tập ở nước ngoài.
 14. Làm đầu mối tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên: triển khai chương trình thực hành, thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ, tư vấn, hướng nghiệp; tổ chức các khoá học bổ trợ kỹ năng; liên hệ với các cơ quan, doanh nghiệp để giới thiệu việc làm; giới thiệu nơi thực tập cho sinh viên.
 15. Tổ chức, quản lí mạng lưới cựu HSSV nhằm phát huy nguồn lực cựu HSSV Nhà trường
 16. Phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng có liên
 17. Phối hợp quản lý học sinh, sinh viên nước ngoài học tập tại Trường.
 18. Trưởng phòng Chính trị và Công tác HSSV được ký một số loại giấy tờ theo uỷ quyền Hiệu trưởng.
 19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng

Về tư trưởng chính trị

 • Là một tập thể đoàn kết nhất trí. Nghiêm chỉnh chấp hành và làm tốt công tác tuyên truyền mọi chủ trương đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.
 • Chủ động, tích cực, tự giác tham gia 100% tất cả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các cấp.
 • làm tốt và có hiệu quả việc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Hai không”.
 • Luôn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có tinh thần đấu tranh phê bình, tự phê bình.
 • Phòng có quan hệ công tác tốt, uyển chuyển, kịp thời, hiệu quả đối với các đơn vị trong và ngoài trường.

 Về thực hiện chuyên môn nghiệp vụ

 • Tập thể cán bộ viên chức có trình độ nghiệp vụ, chuyên môn tốt, thạo việc, có nhiều kinh nghiệm trong tác chính trị và HSSV.
 • Tham gia tích cực và có hiệu quả trong công tác chính trị và HSSV, nhất là việc giải quyết các thủ tục chính sách cho HSSV rất kịp thời, thủ tục đơn giản, gọn nhẹ mang lại hiệu quả cao.

 Về bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ

 • Tích cực tham gia và có nhiều đóng góp trong công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ của nhà trường nói chung và của đơn vị nói riêng.

Về công tác quản lý

 • Toàn đơn vị là một khối thống nhất, sẵn sàng quan tâm, giúp đỡ hỗ trợ nhau nhằm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, khắc phục mọi khó khăn trong mọi hoàn cảnh công tác cũng như trong cuộc sống.

Các công tác khác

 • Tích cực, tự giác, hiệu quả và gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ.
 • Công tác công đoàn có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, đơn vị thực sự là một tổ ấm trong mái nhà Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Kết quả công tác được cấp trên ghi nhận và biểu dương kịp thời.
 • Đơn vị có nhiều đóng góp trong các hoạt động văn nghệ, thi đấu thể thao của trường.

Các sáng kiến, nghiên cứu

 • 2017: Quy định về công tác khen thưởng đối với sinh viên; Quy định về đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên (CV 393 ngày 05/4/2017); Biểu mẫu về công tác học sinh sinh viên; Quy định về thực tập sinh ở nước ngoài; Quy định về văn hóa ứng xử nơi công sở (CV 567 ngày 23/3/2017).
 • 2018: Sổ tay sinh viên QH2018; Quy trình giải quyết công việc của phòng CT HSSV; Quy định về xét và cấp học bổng đối với sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN; Tập hợp văn bản Hướng dẫn về Công tác HSSV;  Đề án đổi mới công tác thực tập và đào tạo kỹ năng bổ trợ.

Các danh hiệu thi đua, khen thưởng

 • Đơn vị thường xuyên nhận được Giấy khen của Công đoàn ĐHQGHN.
 • Liên tục nhận được danh hiệu “Tập thể thi đua xuất sắc” từ Giám đốc ĐHQGHN kề từ năm học 2004-2005 đến nay.
 • Năm 2005: Nhận Huân chương Lao Động hạng 3.
 • Năm 2006: Nhận Kỷ niệm chương “ Vì sự phát triển ĐHQGHN”.
 • Nhận Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN vào các năm 2008, 2012, 2013, 2015, 2017.